Een nieuw jasje voor het CKV

ckvIs het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) belangrijk voor middelbare scholieren of niet? Het vorige kabinet kwam tot de conclusie dat het als verplicht vak best geschrapt kon worden. Beter zou het zijn om meer tijd te besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde.

Kwaliteitsimpuls

Het kabinet-Rutte II, dat in november 2012 werd beëdigd, dacht daar duidelijk anders over. Afschaffing van het vak zou niet leiden tot beter onderwijs in de drie bovengenoemde vakken. Aan het einde van dat schooljaar, zomer 2013, maakte staatssecretaris Dekker van Onderwijs bekend dat CKV een verplicht examenvak blijft op havo en vwo. Wel moesten de lessen aantrekkelijker en waardevoller worden, door het vak een kwaliteitsimpuls te geven. Ook zouden scholen meer vrijheid moeten krijgen om het kunst- en cultuuronderwijs naar eigen inzicht in te vullen.

Commissie

Om haar plannen uit te voeren installeerde het ministerie van OCW de Vernieuwingscommissie CKV. Aan hen de taak om een nieuw examenprogramma te ontwikkelen voor het vak. De commissie kreeg bij haar opdracht de volgende uitgangspunten mee:

  • Meer ruimte voor de scholen om een eigen invulling aan het vak te geven.
  • Een kwaliteitsimpuls voor het vak.
  • Een duidelijke stofomschrijving van het domein Kennis van kunst en cultuur.
  • Meer mogelijkheden voor innovatieve vormen van kunst- en cultuuronderwijs.

Begin november 2014 wordt het advies voorgelegd aan staatssecretaris Dekker.

Sexy

Inmiddels volgen CVK-docenten met belangstelling de ontwikkelingen. Eén van hen, Gieneke Spoelstra van het Bonhoeffer College te Castricum formuleert het als volgt: “CKV doceren moet weer ‘sexy’ worden.’’

 

Reacties zijn gesloten.