Kunst in de klas

kids_art_stock_photo_03Kunstvakken zijn belangrijk. Zij bevorderen de creativiteitsontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en verruimen de blik. Helaas zijn de kunstvakken in Nederland de laatste tijd een beetje ondergesneeuwd geraakt. Op de meeste basisscholen valt dit nog mee. Er worden liedjes gezongen, gedanst, geknutseld en vaak is er eens in de zoveel tijd een voordrachtsmiddag. Op de middelbare school blijft er soms niet meer over dan een uurtje CKV per week. En zelfs dit vak dreigde onlangs te verdwijnen, ware het niet dat staatsecretaris Dekker daar een stokje voor stak en het wetsvoorstel om CKV als verplicht vak te schrappen verwierp. Gezien de uitkomsten van een internetconsultatie over het wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo kon de Onderwijsraad zich wel vinden in dit besluit. In deze consultatie kon het voorstel om CKV als verplicht vak te schrappen op veel kritiek rekenen.

Cultuurprofiel

De middelbare scholen pakken het kunst- en cultuurbeleid overigens heel verschillend aan. Doordat scholen vrij zijn zelf hun onderwijs in te richten, is er voor scholen ook de ruimte juist extra aandacht te besteden aan kunst en cultuur. Scholen die kunst en cultuur een prominente plaats willen geven in het lesprogramma, kunnen zich ontwikkelen tot cultuurprofielschool. Er wordt op deze scholen een groot aantal kunstvakken gegeven, deze worden vervolgens zoveel mogelijk in verband gebracht met de overige vakken. Daarbij werken cultuurprofielscholen nauw samen met culturele instellingen als concertzalen en musea. Daarin speelt ‘peer education’ een steeds grotere rol. Sommige scholen richten zich hierbij op alle leerlingen, andere scholen op specifiek talent. In 2010 waren er 33 gecertificeerde cultuurprofielscholen plus nog een aantal in ontwikkeling.

Ontwikkelingskansen

Daarnaast is er ook nog een aantal brede scholen. Op de brede school wordt onderwijs gecombineerd met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Het doel van de scholen is om leerlingen een breder kader te bieden en meer ontwikkelingskansen, oa. op het gebied van kunst en cultuur. Brede scholen werken net als de cultuurprofielscholen samen met culturele instellingen als muziekscholen, theaters, podia en musea. In 2009 waren er 350 brede scholen in Nederland.

logo_jeugdcultuurfonds1Voor kinderen van 4-18 jaar in achterstandposities is er geld beschikbaar uit het Jeugdcultuurfonds. Bijvoorbeeld voor toneellessen, muzieklessen of creatieve cursussen. Per kind is maximaal 450 euro per jaar beschikbaar. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen, dit moet door een onderwijzer of maatschappelijk werker gebeuren.